SKOP-Umjetnička organizacija

 

 

   

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA   

 
 O NAMA  INDEX  PRODUKCIJE SURADNJA   KONTAKT  INBOX - web magazin
 
 SCOPE- Submersing Contemporary Open Practice Exchange
           Početak rada umjetničke organizacije SKOP

Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske 17. studenoga 2009. krenula je sa radom neprofitna Umjetnička organizacija SKOP koja djeluje na području filmskog, kazališnog, glazbeno scenskog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva.

 

Ciljevi SKOP-a su:

 • istraživanje, proizvodnja, stimulacija, promocija hrvatske i međunarodne kazališne, filmske, glazbene, glazbeno-scenske i multimedijalne umjetnosti.  Naglasak je na kazališno-izvedbenim, filmskim,  video i digitalno  audiovizualnim iskazima koji podržavaju suprisutnost i prožimanje različitih tehnika ekspresivne komunikacije te mnogoobličnost umjetničkog izraza.

 • razvoj multimedijalnih izvedbenih umjetnosti.

 • unapređivanje i zaštita slobode umjetničkog stvaralaštva i primjereno valoriziranje svih spomenutih umjetnosti

 • poticanje  suradnje sa pojedincima te srodnim udruženjima i organizacijama umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi SKOP-a su:

 • istraživanje i proizvodnja kazališne, filmske, glazbeno-scenske i multimedijalne umjetnosti za javna izvođenja i prezentacije

 • pripremanje javnih nastupa, festivala, skupova, izložbi i drugih priredbi

 • pripremanje edukativnih radionica

 • poticanje regionalne i međunarodne kulturne suradnje te umrežavanje SKOP-a sa srodnim udruženjima i organizacijama u kulturi, u Hrvatskoj i inozemstvu.

 • osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj umjetničkom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji takvih djela;

 • prikupljanje, sistematiziranje i arhiviranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

 • obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz programa rada za potrebe djelatnosti umjetničke organizacije SKOP.

 • Izdavanje publikacija vezanih za djelatnosti umjetničke organizacije SKOP

 

SKOP je neprofitna umjetnička organizacija koja zagovara i promiče interese za dobrobit umjetnika koji na različite načine doprinose ostvarivanju ciljeva umjetničke organizacije SKOP na načelima razumijevanja, tolerancije te poštivanja njihovih prava i potreba.

 

  INDEX